Česko-německé překladatelské a tlumočnické služby

Dr. Andrea Fischerová

profesionalita

spolehlivost

přísežná soudní překladatelka

čeština jako mateřský jazyk

univerzitní diplom z germanistiky

 

Hledáte překladatelku či tlumočnici v jazykové kombinaci čeština-němčina?

Jako přísežná překladatelka pro český jazyk smím překládat a ověřovat úřední listiny a dokumenty, doklady atd. Poznámka s mým podpisem a razítkem potvrzuje správnost a úplnost překladu. Podle zákona jsem vázána k mlčenlivosti.

 

Jak postupovat? Pošlete mi svou listinu poštou - originál, ověřenou kopii či kopii - na adresu Andrea Fischerová, Von Richthofen Str. 4, 93051 Regensburg. Listinu můžete přinést i osobně nebo mi předem zaslat oskenovanou na emailovou adresu a-fischerova@centrum.cz.

 

Překládám také odborné texty - takový překlad je někdy náročný a často velmi napínavý. Rešerše, hledání terminologicky přesného výrazu, opatrná hra s významy - tak vypadá práce na odborném překladu. Důležitá je stylistická a formální jistota a co nejpřesnější ekvivalence. Nezřídka telefonuji s experty z oboru a užívání odborných slovníků je nutností.

 

Nedílnou součástí mé práce je konsekutivní tlumočení. Konference, veletrhy, setkání mezinárodních firem, svatby, výslechy svědků, návštěvy ve věznicích či v nemocnici - to všechno (a mnohem více) jsou oblasti, v kterých bývá potřeba tlumočníka.

Pokud hledáte překladatelku či tlumočnici v jazykové kombinaci čeština-němčina, tak jste tady správně.

Zkontaktujte mě!

Profil: o mně

 

 • 2018: přísežná překladatelka pro český jazyk u Zemského soudu Regensburg
 • 2017: státní zkouška jako překladatelka čeština-němčina, Univerzita Lipsko
 • 2008: doktorské studium na Univerzitě Regensburg
  • obor - anglická filologie
  • titul doktorka filozofie
 • 2001: magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně
  • filozofická fakulta
  • obory - germanistika a anglistika
 • 1996: maturita na německém gymnáziu v Liberci